Giường bệnh nhân 5 tay quay Nikita NKT-C04

13,900,000 VND

Giường bệnh DCN05 (NKT-E04) có tới 8 tính năng ưu việt như:

1. nâng lưng từ 0° – 80°
2. hạ lưng từ 80°- 0°
3. nâng chân đến 45°
4. hạ chân đến góc 90°
5. lật nghiêng người sang trái 0° – 60°
6. lật nghiêng người sang phải từ 0° – 60°
7. cây truyền dịch
8. gội đầu, đi đại, tiểu tiện ngay tại giường