Giường kéo giãn cột sống HK158

5,450,000 VND

  • Kích thước: 2000 x 550 x 600 mm
  • Kích thước đóng kiện: 1980  x 590  x 190 mm
  • Độ kéo dãn: 0 – 200mm
  • Lực kéo lưng: 0 – 800N
  • Lực kéo cổ: 0 – 200N
  • Trọng lượng người tối đa: 170 kg
  • Trọng lượng tối thiểu: 40 kg