Giường kéo giãn cột sống NIKITA-HK158C

5,400,000 VND

– Kích thước: 1950 x 550 x 600 mm
– Kích thước đóng kiện: 1980  x 590  x 190 mm
– Độ kéo dãn: 0 – 200mm
– Lực kéo lưng: 0 – 800N
– Lực kéo cổ: 0 – 200N
– Trọng lượng người tối đa: 170 kg
– Trọng lượng tối thiểu: 40 kg