Giường bệnh nhân tách xe lăn NIKITA DCN09

16,000,000 VND

1. Nâng lưng từ 0° – 80°
2. Hạ lưng từ 80°- 0°
3. Nâng chân đến 45°
4. Hạ chân đến góc 90°
5. Bô vệ sinh có giá đỡ tiện di chuyển
6. Cây truyền dịch
7. Gội đầu ngay tại giường
8. Bàn ăn tại giường.
9. Xe lăn di chuyển.