Giường y tế 1 tay quay DCN01

6,600,000 VND

1. Nâng lưng từ 0° – 85° (giúp người bệnh ngồi thẳng)

2. Hạ lưng từ 85°- 0° (chuyển người bệnh từ ngồi thành nằm)

3. Cây truyền dịch tại giường

4. Bàn ăn tại giường

5. Bánh xe chịu lực 4 chiều giúp đẩy giường nhẹ nhàng

6. Lan can cơ động bảo vệ an toàn

7. Đệm xơ dừa thông thoáng tránh thối thịt

8. Chuyển thành tư thế ngồi giúp người bệnh chuyển tư thế có thể đọc sách, xem phim…

Nguyên bộ: bàn ăn, cây truyền, đệm xơ dừa